RESERVERINGSVOORWAARDEN

1 Bij het maken van een reservatie kan gevraagd worden om een voorschot van 15euro per persoon te betalen. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum van 10 dagen meegedeeld worden aan de Klant. In bepaalde gevallen kan deze betaaltermijn verlengd worden.

3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Aloha Antwerp het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

4 Een betaling van het voorschot is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

5 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
Bij reservatie waarbij een voorschot gevraagd werd:
– Indien de Klant meer dan 14 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volldige voorschot terug.
– Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.
– Indien de Klant minder dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.

In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:
– Indien de klant 15min later aankomt dan op het voorhand aangegeven uur wordt de tafel doorgegeven aan een volgende klant.

6 Wanneer de annulatie binnen de 24 uur voor de reservatie gedaan wordt moet dit telefonisch gebeuren, anders kan er via mail geannuleerd worden. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Aloha Antwerp per email of telefonisch bevestigd is.

7 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.