Algemene voorwaarden en privacy beleid van

Aloha Antwerp 

De websites  is eigendom van Vandecasteele Chinook, met maatschappelijke zetel te

Italielei 48, 2000 Antwerpen.

Aloha Ohana verbindt zich ertoe om uw vertrouwelijkheid online te beschermen.

Aloha Ohana meent dat de beste manier om de vertrouwelijkheid van de gebruikers

van de website te beschermen is om hen mee te delen welke gegevens verzameld

worden en hoe deze gebruikt worden. 

 

Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen,

verzamelt, verzendt en gebruikt Aloha Antwerp uw persoonsgegevens, onder het

voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen.

 

Welke gegevens worden er verzameld? 


Uw voornaam (verplicht) om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen

spreken.

Uw e-mail adres (verplicht) om u een bevestiging te sturen van de registratie op de

website en van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om

emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of voor

verdere correspondentie.


Aloha Antwerp kan occasioneel haar privacy beleid aanpassen en deze veranderingen

publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die

Aloha Antwerp verzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden

waarin ze deze informatie verspreidt. Aloha Antwerp kan u op de hoogte brengen via e-

mail of via de homepagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen.

Aloha Antwerp nodigt u evenwel uit om haar privacy beleid regelmatig na te gaan om de

veranderingen te kennen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Aloha Antwerp kan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor

marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor direct mailing via brochures of via e-mail of

voor het analyseren van het gedrag van de websitebezoekers,…)

In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemming hebt gegeven, kan Aloha Antwerp

de door u verstrekte gegevens delen met andere nauwkeurig uitgekozen bedrijven.

Girlsmode ontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en

reacties die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar

producten en diensten. Het kan gebeuren dat Aloha Antwerp deze informatie met u deelt,

waarbij ze u informeert over andere producten die volgens haar waardevol kunnen

zijn en u mogelijk interesseren.

Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur Aloha Antwerp een e-mail naar het volgende adres: 

Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers, met de website omgaan

en u op die manier een betere dienst te verschaffen, Aloha Antwerp uw

persoonsgegevens ook gebruiken om de activiteit op de website te volgen.

NIET VERDELEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw informatie zal enkel gebruikt worden voor interne informatie en het versturen van

mailings over nieuwe producten of diensten waarvoor u zich ten alle tijden kan

uitschrijven. Aloha Antwerp verspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op

de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden

zonder uw voorafgaandelijke toestemming of in de gevallen voorzien door de wet.

Aan wie kunnen we uw gegevens doorgeven?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan

het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Voor e-mail marketing gebruiken we Mailchimp als ons platvorm. De gegevens

worden enkel doorgestuurd naar deze partij (buiten de Europese Economische

Ruimte (EER)) indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van onze

nieuwsbrieven. 
Boekhouder:De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze

boekhouder.

 

Juridische adviseurs: Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw

gegevens door te geven aan een juridische adviseur. In dit geval zullen wij enkel de

gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het beheer van het dossier.

 

Overheidsinstanties:indien wij wettelijk gebonden zijn moeten wij uw gegevens

doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld de belastingdienst. 

 

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw informatie zal bewaard worden op een externe gegevensbestand van Mailchimp

waarvoor enkel Aloha Antwerp over de toegang beschikt. 

Aloha Antwerp neemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van

identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te

beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie,

aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.

Aloha Antwerp wijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en

onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de

website weinig zeker is. 

MACHTIGING

Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met het

verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door Aloha Antwerp zoals

omschreven in deze verklaring.

JUISTHEID VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE

U kan de gegevens controleren die Aloha Antwerp bewaart op uw naam door een e-mail

te sturen naar aloha.antwerp@gmail.com Aloha Antwerp zal het mogelijke doen om u

deze informatie te verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende

grenzen. U kan Aloha Antwerp ook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te

verbeteren betreffende deze informatie of om eender welk deel van de informatie te

verwijderen uit de Aloha Antwerp databank.

 

CONTACT

Indien u verdere vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze verklaring

betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van

deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan deze

communicaties, gelieve contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar